วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2556

แก้เป็นงานชิ้นสุดท้าย ระบบสารสนเทศ ของนายอนุพัฒน์ ไชยภูมิ 54240002138 นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี

ประวัติ ของพรพิมล ไชยะโสคะ เกี่ยวกับรางวัลที่เคยได้นะคะ ได้รางวัลชนะเลิศการเเข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน จากสถาบันข่งจื๊อมหาวิทยาลัยขอนเเก่น เมื่อปีที่เเล้วคะ จากการเเข่งขันทั่วทุกจังหวัดในภาคอิสาน ทั้งหมด 60 โรงเรียน เเละได้ไป อบรมภาษาจีนระยะสั้น สองสัปดาห์ ที่เมืองฉงซิ่ง ประเทศจีนคะ พรพิมล ไชยะโส เกิด3สิงหาคม 2537 อายุ18ปี บ้านเลขที่ 21หมู่ 13ต.โพนสูง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
บายภาพ
เพิ่มคำอธินักเรียนดี ศรีดุงวิทยาได้รับทุนไปเรียนต่อที่ประเทศจีน 4ปี
บายภาพ
http://www.facebook.com/bow.kittiyapornเ บ้านหนองไฮ 46ม.7 ต. บ้านดุง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190พิ่มคำอธิบายภาพ
นักเรียนโรงเรียนบ้านดุงวิทยา อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี ได้รับทุนการศึกษาเรียนต่อที่ประเทศจีน 4ปี 2คน

วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ข่าวชุมชน โดย นายอนุพัฒน์ ไชยภูมิ 542400038 ระบบสารสนเทศ วิทยุ_โทรทัศน

                                ข่าวเล็ก แต่เป็นเรื่องใหญ่

                                                         คุณพ่อ วีระ จิรเมธาก
                                   มรณะภาพ  ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖                 
คุณพ่อของนายไชยยศ จิรเมธากร สส.พรรประชาธิปัตย์ อดีต รองรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ

๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  ๑๕.๐๐ น. ปลงนํ้าศพ
ท่านคุณพ่อวีระ จิรเมธากร พื้นเพของท่านถิ่นฐานดั้งเดิ่มอยู่ที่ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี  ย้ายถิ่นมาอยู่ที่ อ.บ้านดุง ประมาณ ปีพ.ศ.๒๕๑๑-๑๒ มาอยู่แถวตลาด โดยทํากิจการ (สมัยนั้น อ.บ้านดุงเป็นกิ่งอําเภออยู๋ ๒๕๑๒) ทําเครื่องเฟอร์นิเจอร์ และลากซุงไปโรงเลือยไปส่งที่อุดร โดยท่านมี ภรรยาชื่อนางเล๊กน้อย จิรเมธากร มีบุตร ธิดา ๒ คนคนโต ชื่อนายไชยยศ จิระเมธากร(อดีตรองรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ)และลูกสาว อีก๑คน บุตรชายท่านศึกษาจบ ก็มาสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในของเภอตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๑๗ ขณะนั้น คุณพ่อวีระ ก็เริ่มกิจการใหม่สร้างลานมันส่งไปจําหน่ายที่กรุงเทพฯ พอไชยยศ ได้เป็นสส.สองสามสมัย พ่อวีระเปลี่ยนกิจการใหม่ เป็นผู้รับเหมาก่อสร้านถนน จนถึงปัจจุบัน สาเหตุพ่อวีระเสียชีวิตปีทีผ่านมาป่วยด้วยโรคมะเร็งไปรักษาที่โรงพยาบาลที่อุดร ปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมา จนถึงวันที่๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ จึงได้เสียชีวิตลง สถานที่ตั้งศพ บําเพ็ญกุศลที่ บ้านสวน ด้านหน้าศูนย์ศิลปชีพ  บ้านกําแม็ก
๑๓  ก.พ. ๒๕๕๖ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม
๑๔-๑๕ ก.พ.๒๕๕๖ นายชวน  หลีกภัย นายสุเทพ เทือกสุบรรณ และคณะ เจ้าภาพสวดอภิธรรม    (พรรค ประชาธิปัตย์)
๑๖ ก.พ.๒๕๕๖ สพม.๒๐ โดย รองผู้อํานวยเขตการศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๐ อุดรธานีเจ้าภาพ และคณะกศน.อ.บ้านดุง และยังมีสามเลฃาธิการพรรค ประชาธิปัตย์เข้าร่วม
๑๗-๑๘ มี นายอภิสิทธิ์ เวชชีว อดีตนายกรัฐมนตรี ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม
หลังจากนั้นศพยังคงตั้งไปอีกประมาณ ๗๐-๙๐ วัน ถึงจะเคลื่อนย้าย ไปไว้ที่ สุสาน ในเขตจังหวัดชลบุรี
                         เรียนทุกท่านให้ทราบ ข่าวเล็ก แต่มันเป็นเรื่องใหญ่ระดับชาติ ขอติดตามข่าววันส่งทีชลบุรี ครั้งต่อ โปรดติดตาม

วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2555

การแสดงกายกรรม

                                      กายกรรมอันฉิ้ง ๑๙ ธันวา ๒๕๕๕ บ้านดุงวิทยาจัด

วันอังคารที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2555

กีฬาวิทยาเขตสัมพันธ์บ้านดุง-ทุง่ฝน

๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ การแข่งขันกีฬาสหวิทยาเขต ที่โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี เป็นเจ้าภาพในการแข่งขันกีฬา
สหวิทยาเขต บ้านดุงทุ่งฝน ของ สพม.๒๐ อุดรธานี ประจําปี๒๕๕๕ โดยมีรองผู้อํานวยการเขต เป็นผู้ทําพิธีเปิด เวลา ๐๘.๓๐ โดยมีโรงเรียนในกลุ่ม ๘ โรง บ้านดุง ทุ่งฝน พิบูลรัตน์ ชัยนาคํา นาไหม ทรัพอุดม
โนนสอาดชุมแสง  ดงเย็น แบ่งการแข่งขันเป้น ๒ โชน สิงห์ กับเสือใต้มีการแข่ง ตะกร้อ ฟุตบอล แชรืบอล เบตอง การแข่งขันสิ้นสุด เวลา ๑๘.๐๐น. กินเลี้ยงสังสรรค์ สนุกสนานสุดเวี่ยงจนถึงเวลาอันสมควรแล้วเลิกลา การจัดงานครั้งนี้เพื่อกระชับความสัมพันธ์ ความสามัคคี และด้านพลานามัย ตามเจตนารมณ์
ของกระทรวง

วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2555

งานศิลปหัตถกรรมภาคครั้งที่๖๑ ที่ชัยภูมิ

โรงเรียนบ้านดุงวิทยา(สหวิททยาเขต บ้านดุง ทุ่งฝน) เป็นตัวแทน สํานักงานเขตพื้นทีการศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี เขต ๒๐ ในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๕  ได้เดินทางไปจัดทําบรู้สและโชว์ผลงานของโรงเรียน ในงานศิลปหัตถกรรมภาค งานเริ่ม วันที่ ๗-๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ และมีการแข่งทักษะทางวิชาการประจําปี ๒๕๕๕ คัดเลือกเข้าระดับประเทศ ผลปรากฎ นักเรียนบ้านดุงวิทยาได้รับเหรีญทองมา ๖ ประเภท ได้เข้าไปร่วมแข่งขันระดับประเทศ ต่อไป ภายในกิจกรรมจัดนิทัศการของแต่ละเขต ของภาคอีสาน มีการจัดนิทัศการตกแต่งภายนอกใน แต่ละเขตสวยงามมาก มีเขตการศึกษา ของสพป. และสพม.จัดแสดงผลงาน บางเขตมีการแสดงอวดโชว์ ทั้งด้านหน้าด้านใน แสดงศักยภาพให้แขกผู้มาชม หรือถ่ายรูปใว้เป็นที่ระลึก วันเปิดงาน วันที่ ๗-  ๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ ที่ สนามก๊ฬากลาง จังหวัดชัยภูมิ ผู้ว่าราชการจังหวัดผู้เปิดงาน วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ รองเลขาธิการสพฐ . เวลาประมาณ ๐๘.๓๐ น.ได้มาตรวจเยียม ชม การจัดงานครั้งนี้ เป็นกิจกรรมทางวิชาการเพื่อคัดเลือกสรรหาพัฒนาของการเรียนรู้ ความสามารถของนัก และแสดงผลงานของครู ประสิทธิภาพของครูและนักเรียน

วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ระบบสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ์ (รูปแบบพิเศษ): ประวัติบล็อกเกอร์ ...........................

ระบบสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ์ (รูปแบบพิเศษ): ประวัติบล็อกเกอร์ ...........................: ชื่อนายอนุพัฒน์   นามสกุล ไชยภูมิ  ที่อยู่อนุพัฒน์ ไชยภูมิ  เฟสบุ๊ค ประวัติส่วนตัวแต่งงานกับนางจํารูญศรี ไชยภูมิอาช๊พค้าขายที่โรงเรียนบ้านดุงวิทยา อย่าร้างมามีบุตร๑ คน ผมก็อย่าร้างมามีบุตรธิดา ๒คน  ประวัติการศึกษา จบ ประถมศึกษาปีที่ ๔ ๒๕๑๐ เรียนต่อที่โรงเรียนบ้านดุงใหญ่จบประถมศึกษาปีที่ ๗ ๒๕๑๓ เรียนต่อที่โรงเรียนบ้านดุงวิทยา จบมํัธยมศึกษาปีที๓ ๒๕๑๗ ไปเรียนต่อที่วิทยาลัยการช่างมหาสารคาม๒๕๑๘ หนึ่งปี และย้ายมาเรียนต่อที่วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี จบปวช.๒๕๒๒ ปี๒๕๕๒ จบปวส.ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี   ปี ๒๕๕๔ เข้าเรียนต่อที่ มหาวิทยาลัยารชภัฎอุดรธานี ประวัตการทำงาน จบปีการศึกษา๒๕๒๒ ทํางานทั่วไปรับเหมางานเหล็ก เขียนป้าย ถ่ายวีดีโอ จน๒๕๓๖ ไปทํางานที่ประเทศไต้หวัน จนถึงปี ๒๕๓๙ ได้มาทํางงานลูกจ้างประจํา ที่โรงเรียนบ้านยดุงวิทยา จนถึงปัจจุบัน  งานอดิเรกเขียนป้าน ถ่ายวีดีโอ  ความสนใจพิเศษอยากเป็นช่างกล้องวีดีโอเกียวกับสารคดีต่างๆ คติประจำใจทําวันนี้ให้ดีก่วาวันที่ผ่านมา